96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Day

septiembre 28, 2022
28
Sep

La Diputació d’Alacant propícia la millora de l’equipament en la seu alacantina de Fesord CV

Un any més la Diputació Provincial d’Alacant reafirma la seua aposta per les subvencions destinades a associacions i altres entitats privades sense fins de lucre per a la “Adquisició de Béns Inventariables, anualitat 2022” els següents béns: una taula, un ordinador de sobre taula i armaris d’oficina. Per a això, ha atorgat a Fesord CV...
28
Sep

La Diputación de Alicante propicia la mejora del equipamiento en la sede alicantina de Fesord CV

Un año más la Diputación Provincial de Alicante reafirma su apuesta por las subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de lucro para la “Adquisición de Bienes Inventariables, anualidad 2022” los siguientes bienes: una mesa, un ordenador de sobre mesa y armarios de oficina. Para ello, ha otorgado a Fesord CV la...