96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Fundació Fesord CV executa diversos projectes per a afavorir la Igualtat en la Diversitat

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a través de la convocatòria en matèria d’Igualtat en la Diversitat ha aprovat dues ajudes a la Fundació Fesord CV per a actuar en favor de les persones sordes migrants i evitar els delictes d’odi i de discriminació. Gràcies a la quantia rebuda s’han realitzat dos programes diferents: PERSONES SORDES MIGRANTS, APROPEM-ELS i PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS.

La finalitat de tots dos projectes ha sigut:

  • PERSONES SORDES MIGRANTS, APROPEM-ELS: assegurar els drets i accés en condicions d’igualtat als serveis de les persones sordes migrants; proporcionar mediació intercultural i desenvolupar un model social inclusiu i participatiu.
  • PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS: fomentar la igualtat de tracte i no discriminació de les persones sordes i promoure una visió positiva de la llengua de signes i fomentar la igualtat de tracte.
  • ACCIONS que s’han dut a terme:
  • PERSONES SORDES MIGRANTS, APROPEM-ELS: itineraris d’atenció individualitzada, accions grupals, capacitació dels equips de professionals, espais interculturals.
  • PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS: xarrades de sensibilització a la societat, formació específica a professionals, comunitat sorda lliure d’odi ajudar i promoure la denúncia en situacions d’odi i discriminació.
  • Subvenció per programes:
    • PERSONES SORDES MIGRANTS, APROPEM-LES un import de 9.716,95 €
    • PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS un import de 4.821,06
GVA Igualtat