96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació ONCE continua recolzant al moviment associatiu de Fesord CV

La Fundació ONCE afavoreix l’execució del Programa d’Enfortiment de l’Acció Comunitària i la Reconstrucció Social de Fesord CV i el seu Moviment Associatiu gràcies a la subvenció de 27.274,53 euros atorgada a aquesta entitat.

La finalitat del programa és defensar els drets humans de les persones sordes, famílies amb membres sords i el moviment associatiu de persones sordes de la Comunitat Valenciana.

Dins del mateix s’han dut a terme diferents accions: 

o   Resposta a demandes relacionades amb drets bàsics.

o   Afermar i aconseguir noves aliances amb entitats, professionals i altres organismes.

o   Fomentar l’Espai Dona.

o   Oferir formació al moviment associatiu en reconstrucció social. 

o   Fomentar l’ús TICS i plataformes específiques.

o   Impulsar models positius i inclusius sobre les persones sordes i la llengua de signes.

o   Dissenyar i desenvolupar un model organitzacional sostenible. 

Gràcies a aquest programa, s’han mantingut reunions amb les 10 associacions de persones sordes de la Comunitat Valenciana, s’ha realitzat formació dirigida al moviment associatiu, enfocant l’acció en la millora interna tant de la Fesord CV, com de la defensa dels drets de les persones sordes, visibilitzant la llengua de signes i la seua importància per a la inclusió de les persones sordes.

Fundación once
Fesord Noticias