96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Day

enero 2, 2023
02
Ene

Fundació ONCE continua recolzant al moviment associatiu de Fesord CV

La Fundació ONCE afavoreix l’execució del Programa d’Enfortiment de l’Acció Comunitària i la Reconstrucció Social de Fesord CV i el seu Moviment Associatiu gràcies a la subvenció de 27.274,53 euros atorgada a aquesta entitat. La finalitat del programa és defensar els drets humans de les persones sordes, famílies amb membres sords i el moviment associatiu...
02
Ene

Fundación ONCE continúa respaldando al movimiento asociativo de Fesord CV

La Fundación ONCE favorece la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Acción Comunitaria y la Reconstrucción Social de Fesord CV y su Movimiento Asociativo gracias a la subvención de 27.274,53 euros otorgada a dicha entidad. La finalidad del programa es defender los derechos humanos de las personas sordas, familias con miembros sordos y el...