96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Atenció a persones sordes (SAPS)

Des del servei d’atenció i orientació, SAPS, s’atenen de manera personalitzada a les persones sordes, famílies i professionals que treballen amb persones sordes per a informar-les i assessorar-les sobre temes que els afecten.

 • Informació sobre recursos socials, educatius i sanitaris relacionats amb les persones sordes
 • Atenció a persones sordes, familiars i professionals:
  • Dona
  • Majors
  • Immigrants, refugiats
  • Persones sordes amb altres discapacitats associades
 • Accions d’intervenció psicosocial i sociocomunitàries de manera individual i grupal
 • Sensibilització i mentalització social
 • Servei de Mediació Sociocomunicativa per a persones sordes en situació d’especial vulnerabilitat o dependents en els centres socials
  • Intervenció en els centres socials de les persones sordes amb discapacitat afegida
  • Intervenció en centres residencials, centres de dia a les persones sordes majors. Servei VIDASOR per a majors sords
  • Intervenció en centres penitenciaris i internats de menors sords.
Contacte
Galería

Sección en construcción

En construcción