96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Bon govern

Des de Fesord CV i la seua Fundació volem donar-te la benvinguda al nostre portal de transparència. Amb ell a més de complir amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pretenem mostrar al ciutadà i als membres associats a FESORD CV i a la Fundació Fesord CV, qui som, quins són els nostres valors, objectius i les labors que duem a terme.

Desitgem que este portal vos permeta conéixer qui som, què fem i com es gestionen els recursos de què disposen les dues entitats.