96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord CV

La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD C.V.) és una organització no governamental, sense ànim de lucre, fundada el 26 d’agost de 1978.

La nostra tasca parteix de la defensa i l’empoderament de totes les persones sordes i les seues famílies respectant la seua identitat, la seua llengua i la seua cultura, de l’enfortiment de la seua xarxa d’associativa, així com de la defensa i protecció de l’ús de les llengües de signes com a dret fonamental. Es considera una entitat democràtica que es condueix amb els valors de respecte, tolerància, autonomia,  llibertat d’elecció, acceptació de la diversitat i igualtat d’oportunitats per a tots i totes.

En FESORD CV es federen actualment 12 associacions comarcals i locals i tenim 2 associacions sectorial (joventut i dona).

Pertanyem a la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) fundada en 1936, que és l’entitat més antiga de persones amb discapacitat del nostre país. A través de la CNSE participem a escala europea en la European Union of the Deaf (EUD) i de la World Federation of the Deaf (WFD).

La nostra meta final és que les persones sordes i les seues famílies puguen exercir el seu estatus de ciutadania en igualtat de tracte, condicions, oportunitats i beneficis que la resta de la societat. Sempre amb una visió integral, no parcializada ni reduccionista de les persones sordes on utilitzar la llengua de signes i emprar qualsevol ajuda tècnica per a la comunicació no són opcions excloents entre si.

FESORD CV actua com a via de contacte entre les persones sordes, les seues famílies i la societat per la seua capacitat per a representar i reivindicar els seus drets. Per a aconseguir-ho, FESORD CV participa, executa i posa a la disposició d’aquestes, així com del moviment associatiu, tota la seua infraestructura política i tècnica mitjançant la prestació de serveis de qualitat, de manera que garanteixen el seu compromís per a la consecució de la seua missió.

Contacte
Consell
Òrgans de govern

Carolina Galiana Sanchís
PRESIDENTA

 Eva Segarra Sales
VOCAL

Mª Del Rosario Gimeno Pérez
VOCAL

Mª Carmen Llopis Navarro
VICEPRESIDENTA

Juan Sanjuan Llorens
VOCAL

     Daniel de la Casa Trigueros
SECRETARI

Enrique López Herreros
VOCAL

Organigrama Fesord