96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Servei d’atenció a famílies i infància sorda (SAFIS)

El Servei d’Atenció a Famílies i Infància Sorda (SAFIS) és un servei dirigit a famílies amb fills i filles sords/es que dona una resposta diferent i innovadora a les famílies, partint d’un concepte positiu i normalitzador de la pèrdua auditiva i les seues implicacions familiars, educatives i socials.

El SAFIS compta amb un Centre d’Atenció Primerenca acreditat per la Generalitat Valenciana.

Contacte
Atenció Primerenca
SAFIS
Galería

El Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Primerenca (CDIAT) de la Fundació FESORD C.V., és un recurs destinat al tractament especial assistencial i/o preventiu de la infància amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d’origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 i 6 anys.

És un centre concertat i gratuït, que pertany a la Xarxa de Centres d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

En 2018 ha sigut guardonat amb el premi Juan Luis Marroquin en la categoria de “Projecte Associatiu” per contribuir a transmetre una visió normalitzada de la infància sorda.

Serveis:

 • Valoració inicial, de seguiment i intervenció terapèutica
 • Logopèdia
 • Estimulació comunicativa
 • Estimulació cognitiva i emocional
 • Estimulació sensorial
 • Psicomotricitat: estimulació dels sistemes sensorials, del desenvolupament sensorio-motor i perceptiu
 • Fisioteràpia
 • Tractament del llenguatge; llengua oral i llengua de signes
 • Atenció familiar
 • Itinerància per a xiquets i xiquetes sords
 • Visites a la llar
 • Avaluacions amb proves estandarditzades
 • Atenció en l’àmbit educatiu
 • Atenció en l’àmbit sanitari
 • Atenció en l’àmbit social
 • Activitats de trobada, oci i temps lliure per a famílies
 • Seguiment de casos
 • Orientació i assessorament
 • Formació a famílies
 • Formació en llengua de signes

Unitats d’atenció:

 • Unitat de Psicologia (Psicòleg/a)
 • Unitat de Logopèdia (Logopèdia)
 • Unitat d’Estimulació (Estimuladora/o i Fisioterapeuta)
 • Unitat de Llengua de Signes (Especialistes en Llengua de Signes)

El servei per a famílies i infància sorda (SAFIS) ofereix els següents recursos a les famílies amb fills i filles sords/es majors de 6 anys:

 • Logopèdia
 • Estimulació en llengua de signes
 • Atenció familiar
 • Visites a la llar
 • Atenció en l’àmbit educatiu
 • Atenció en l’àmbit social
 • Activitats de trobada, oci i temps lliure per a famílies
 • Seguiment de casos
 • Orientació i assessorament
 • Formació a famílies
 • Formació en llengua de signes
 • Prestació d’Emissores de FM per a l’àmbit educatiu
 

Amb la col·laboració de:
GVA Conselleria Sanitat

Sección en construcción

En construcción