96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Interpretació a la llengua de signes

El servei d’interpretació i guia-interpretació té com a principal la supressió de barreres de comunicació, el foment de l’autonomia personal i participació en igualtat de condicions de les persones sordes o sordcegues.

El servei d’interpretació atén les demandes realitzades per persones sordes, sordcegues o oïdores i/o entitats en àmbits sanitaris, de justícia, serveis socials, ocupació, educació i gestions vàries en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Petició ILS
Serveis de llarga duració
Emergències
Galeria

*Per a utilitzar aquest formulari has d’accedir mitjançant Google Chrome o Mozilla Firefox. No funciona amb Internet Explorer.

  Nombre*

  Apellidos*

  DNI

  Fecha del servicio*

  Hora del servicio*

  Dirección del servicio*

  Ciudad del servicio*

  Lugar*

  Motivo*

  Teléfono

  Móvil*

  Fax

  Email*

  Mensaje

  * Campo de obligato cumplimiento.

  Els cursos, jornades, xarrades, conferències i uns altres de caràcter similar han de ser assumits per la pròpia organització de l’acte, (excepte aquells que es regulen per convenis concrets subscrits amb l’Administració Pública).

  Pot realitzar la sol·licitud en el correu:

  interpretes@fesord.org

  Les urgències hospitalàries es cobrixen (des del passat 1 de desembre de 2019) a través de la Plataforma *SVisual. Recorda que quan acudisques a urgències de l’hospital, hauràs d’avisar que eres una persona sorda i que necessites fer ús de *SVisual (recorda’ls que han d’avisar-te personalment quan siga el teu torn). En el cas que sorgisca qualsevol incidència:

  a) Emplena la fulla d’incidències que s’adjunta a continuació i envia-la a info@fesord.org

  b) Acudix al teu punt d’atenció més pròxim (associació, *Fesord València o Alacant) sol·licita el full d’incidències i emplena’l:

  Per a la resta de servicis que tinguen caràcter d’urgència, s’haurà de fer ús de l’APP *Fsvils des del nostre dispositiu mòbil, per a rebre el servici de Vídeo-Interpretació:

  Enllaços de descàrrega:

  Secció en construcció

  En construcción