96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Interpretació a la llengua de signes

El servei d’interpretació i guia-interpretació té com a principal la supressió de barreres de comunicació, el foment de l’autonomia personal i participació en igualtat de condicions de les persones sordes o sordcegues.

El servei d’interpretació atén les demandes realitzades per persones sordes, sordcegues o oïdores i/o entitats en àmbits sanitaris, de justícia, serveis socials, ocupació, educació i gestions vàries en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Petició ILS
Serveis de llarga duració
Emergències
Galeria

*Per a utilitzar aquest formulari has d’accedir mitjançant Google Chrome o Mozilla Firefox. No funciona amb Internet Explorer.

  Nombre*

  Apellidos*

  DNI

  Fecha del servicio*

  Hora del servicio*

  Dirección del servicio*

  Ciudad del servicio*

  Lugar*

  Motivo*

  Teléfono

  Móvil*

  Fax

  Email*

  Mensaje

  * Campo de obligato cumplimiento.

  Els cursos, jornades, xarrades, conferències i uns altres de caràcter similar han de ser assumits per la pròpia organització de l’acte, (excepte aquells que es regulen per convenis concrets subscrits amb l’Administració Pública).

  Pot realitzar la sol·licitud en el correu:

  interpretes@fesord.org

  Els serveis amb caràcter d’urgència (accidents, detencions, etc.)  se sol·liciten a través del 112, enviant SMS al 638444346 incloent la paraula ILS a l’inici del missatge seguit de tota la informació necessària.

  Les urgències hospitalàries a partir de l’1 de desembre de 2019 es cobriran només a través de SVisual.  Quan acudisques a urgències de l’hospital avisa que eres una persona sorda i que necessites fer ús de SVisual (recorde’ls que han d’avisar-te personalment quan siga el teu torn). En el cas que sorgisca qualsevol incidència:

  a) Emplena la fulla d’incidències que s’adjunta a continuació i envia-la a info@fesord.org

  b) Acudeix al teu punt d’atenció més pròxim (associació, Fesord València o Alacant) sol·licita la fulla d’incidències i emplena-la.

  Secció en construcció

  En construcción