96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Interpretació a la llengua de signes

El servei d’interpretació i guia-interpretació té com a principal la supressió de barreres de comunicació, el foment de l’autonomia personal i participació en igualtat de condicions de les persones sordes o sordcegues.

El servei d’interpretació atén les demandes realitzades per persones sordes, sordcegues o oïdores i/o entitats en àmbits sanitaris, de justícia, serveis socials, ocupació, educació i gestions vàries en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud ILS
Serveis de llarga durada
Emergències
Galería

*Per a utilitzar aquest formulari has d’accedir-hi mitjançant Google Chrome o Mozilla Firefox. No funciona amb Internet Explorer.

Nombre*
Apellidos*
DNI
Fecha del servicio*
Hora del servicio*
Dirección del servicio*
Ciudad del servicio*
Lugar*
Motivo*
Teléfono
Móvil*
Fax
Email*
Mensaje
* Campo de obligato cumplimiento.

Els cursos, jornades, xarrades, conferències i uns altres de caràcter similar han de ser assumits per la mateixa organització de l’acte (excepte aquells que es regulen per convenis concrets subscrits amb l’Administració Pública).

Pot realitzar la sol·licitud en el correu:

interpretes@fesord.org

Els serveis amb caràcter d’urgència (urgències hospitalàries, accidents, detencions, etc.)  se sol·liciten a través de l’112 enviant SMS al 638444346 incloent la paraula ILS a l’inici del missatge seguit de tota la informació necessària.

Sección en construcción

En construcción