96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Ocupació

El servei d’intermediació sociolaboral per a persones sordes forma part de la xarxa estatal de la CNSE i es crea amb l’objectiu de millorar la capacitat d’incorporació i permanència de les persones sordes en els mercats de treball, mitjançant la informació, orientació, suport a la inserció i formació per a l’obtenció d’una ocupació de qualitat en igualtat d’oportunitats

Contacte
Agencia Col·loca'ls
Blog ocupació
Galería

València  Whatsapp637.414.786    empleo@fesord.org

Alacant  Whatsapp618.650.819  empleoalicante@fesord.org

La Fundació FESORD disposa de l’Agència d’Ocupació Col·loca’ls, una agència de col·locació especialitzada per a persones sordes:

  • Intermediació sociolaboral
  • Borsa d’ocupació especialitzada
  • Suport a la inserció
  • Informació a l’autoocupació
  • Sensibilització empresarial i foment de la contractació de persones sordes en l’àmbit públic i privat
  • Formació per a l’ocupació i tallers de recerca activa d’ocupació
  • Gestió de programes de foment d’ocupació
  • Documentació, propostes normatives d’iniciatives relacionades amb l’ocupació en fòrums públics i privats

Visita el nostre blog:

Blog Col·locals

 

Sección en construcción

En construcción