96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Voluntariat

El Voluntariat Social de la Fundació Fesord CV està format per persones sordes o oïdores coneixedores de la llengua de signes que reben una formació prèvia que els capacita per a la tasca específica que desenvoluparan.

Esta formació comprén dues fases: una primera part de caràcter general, que arreplega els aspectes bàsics relacionats amb la comunicació amb persones sordes i una segona part més específica, relacionada amb l’àmbit triat per cada voluntari o voluntària.

ÀREES D’ATENCIÓ

  • INFÀNCIA SORDA
  • MAJORS SORDS
  • PERSONES SORDES AMB ALTRES DIFICULTATS
  • ATENCIÓ SECTORIAL I MOVIMENT ASSOCIATIU
Contacte
Galería

Sección en construcción

En construcción