96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Missió i visió

MISSIÓ
Defensar i apoderar totes les persones sordes i les seues famílies, enfortir el moviment associatiu, i garantir l’ús de la llengua de signes i la consecució de la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la seua vida.
VISIÓ
Actuar com a referent en la defensa dels drets de les persones sordes i les seues famílies, ser la via de contacte amb la societat, i posar a la seua disposició i del moviment associatiu, tota la seua infraestructura política i tècnica per a donar respostes innovadores i específiques en pro de la seua inclusió.