96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

ÚNICA CANDIDATURA Presentación de candidaturas al consejo de FESORD CV Recibe toda la información sobre el COVID-19 en lengua de signos: Envía ALTA por whatsapp al 642 00 46 82 SERVICIO WHATSAPP COVID-19 INFORMACIÓN CORONAVIRUS Información botón en app SVisual SVisual Portal Coronavirus GVA Sanitat Novedades Twitter Fesord Novedades Twitter CNSE
SVisual
SVisual es el servicio de vídeo-interpretación en lengua de signos que permite a personas sordas o con discapacidad auditiva y personas oyentes, comunicarse entre sí mediante la figura del vídeo-intérprete de lengua de signos.
El servicio ALBA ofrece un espacio de atención e información en lengua de signos o por escrito, sobre la violencia de género. Puedes contactar en total discreción y confidencialidad si eres una persona sorda víctima de violencia de género, o sospechas que alguien cercano a ti puede serlo y dudas sobre qué hacer. También puedes contactar si eres una entidad y quieres informarte sobre cómo asistir a una víctima sorda de violencia de género y/o a su entorno.

VALORS FESORD CV

Lengua de signos

Llengua de signes

Llengua de signes: Defensar i protegir l’ús de les llengües de signes com un dret fonamental des d’una visió integral, no parcialitzada ni reduccionista de les persones sordes, on utilitzar la llengua de signes, la llengua oral i usar qualsevol ajuda tècnica per a la comunicació, no són opcions excloents entre si.

Identidad

Identitat

Com a col·lectiu que comparteix llengua, valors, història i cultura de les persones sordes i que fonamenten el seu sentiment de pertinença al grup i suposa el desenvolupament d’una solidaritat interna.

Asociacionismo

Associacionisme

Enfortir la nostra xarxa d’associativa com a espais de decisió i d’opinió propis de les persones sordes.

Empoderamiento

Apoderament

Aconseguir que les persones sordes siguen les responsables i lideren els canvis i polítiques públiques i privades que els afecten.

Igualdad

Igualtat

Aconseguir la plena ciutadania de totes les persones sordes, garantint-los les mateixes possibilitats d’accedir al benestar social i els mateixos drets que gaudeixen la resta de la ciutadania.

Transparencia

Transparència

Revelar de forma clara, precisa, completa i suficient la informació sobre les polítiques de FESORD CV, així com les decisions i activitats de les quals és responsable.

Respeto

Respecte

Acceptar, apreciar i valorar les qualitats de l’altra persona, reconeixent el valor propi i els drets dels individus i de la societat, com a garantia d’una sana i pacífica convivència.

Solidaridad

Solidaritat

Sentiment i actitud d’unitat basats en metes i interessos comuns per a aportar solucions a la globalitat del col·lectiu de persones sordes, encara que no siguen propis, col·laborant amb altres grups sense esperar gens a canvi.

Libertad

Llibertat

Oportunitat i autonomia de les persones sordes per a realitzar una acció d’entre diverses disponibles, sense restriccions de tercers.

Diversidad

Diversitat

Respectar la diferència i les diverses característiques de totes les persones sordes.