96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Fundació Fesord CV realitza programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional en col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives dins de les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional ha atorgat a la Fundació Fesord CV la quantia de 76.429,92 euros per a desenvolupar accions d’intervenció social amb persones sordes i famílies, digitalització del col·lectiu i sensibilització a la societat sobre la idiosincràsia de les persones sordes i la llengua de signes.

Per a això ha dut a terme tres programes durant l’any 2022:

 1. Programa i servei d’intervenció per a la prevenció i inserció social, «SAPS: ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA».
 2. Programa de foment de la vida independent, «PERSONES SORDES AUTÒNOMES I CONNECTADES».
 3. Campanya de sensibilització, «PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS».
 • Finalitats dels projectes són:    
 • SAPS: ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: Aconseguir la plena inserció social de les persones sordes, especialment en el cas d’aquells sectors poblacionals més vulnerables, erradicant les causes de la seua exclusió social i afavorint la seua autonomia personal.
 • PERSONES SORDES AUTÒNOMES I CONNECTADES: Aconseguir que les persones sordes, especialment les d’aquells grups més vulnerables, visquen de manera independent i autònoma, aconseguint adaptar-se al món tecnològic actual.
 • PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS: Sensibilitzar i acostar la realitat de les persones sordes i la llengua de signes a la societat.
 • Accions que es duen a terme:
 • SAPS: ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:
 • Atenció primària i intervenció individual i especialitzada.
 • Prevenció i reinserció social de persones sordes en situació de vulnerabilitat i exclusió social i les seues famílies.
 • Actuacions específiques per a garantir l’atenció de les persones sordes en els sistemes públics d’atenció.
 • Accessibilitat informació pública.
 • PERSONES SORDES AUTÒNOMES I CONECTADES:
 • Taller vida independent per a persones sordes amb discapacitat intel·lectual.
 • Reforç de competències digitals de persones sordes en situació o risc d’exclusió (connecta’ ls).
 • Promoció de l’ús de les noves tecnologies com a eina d’autonomia personal.
 • PERSONES SORDES DIVERSES, IGUALS EN DRETS:
 • Sensibilització i aproximació de la realitat de les persones sordes i la llengua de signes a la societat valenciana.
 • Desplegament de la guia de bones pràctiques per a l’atenció en serveis socials a persones sordes.
 • Disseny i elaboració d’una campanya de sensibilització.
GVA Igualtat