96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Comunitat sorda, igual i diversa

GVA Igualtat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha finançat dos programes en la línia de subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat a la Fundació Fesord CV, amb un total de 16.902,47 €.

  • ‘Persones sordes migrants, apropem-les’, programa per fomentar la inclusió social de les persones sordes migrants; proporcionar mediació intercultural amb població sorda migrant; i promocionar la interculturalitat entre la comunitat sorda.
  • ‘Persones sordes, ens escoltes?’, programa per fomentar la igualtat de tracte i la no-discriminació del col·lectiu de persones sordes; promoure una visió positiva de la llengua de signes com a llengua minoritària del nostre territori; i fomentar la igualtat de tracte i la no-discriminació dins de la comunitat sorda.