96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’Atenció integral a persones sordes reconeguda per la CIPI

GVA Igualtat

La Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives torna a confiar en la Fundació Fesord CV per a l’Atenció Integral a Persones Sordes. 

En el marc de Programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional l’administració ha concedit una ajuda directa a la Fundació Fesord CV de 65.817,00 €.

La Fundació Fesord CV a través del “Programa d’atenció integral a persones sordes 2019”  subvencionat per l’administració pública valenciana, contínua atenent les demandes i donant resposta a les necessitats plantejades per les persones sordes que s’acosten a la nostra entitat, tant a través d’intervencions individuals com d’accions grupals. Aquest programa també serveix com a marc per a l’ensenyament de la llengua de signes, així com la inclusió d’ella en més espais públics. Un altre vessant cobert per aquest programa és el voluntariat per i per a les persones sordes, fomentant entre aquest col·lectiu la seua participació com a persones voluntàries en benefici de sectors més vulnerables de persones sordes com són la infància, persones sordes amb discapacitat afegida o persones sordes majors.