96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’Ajuntament de València fomenta la inclusió de les persones sordes vulnerables a través de Fesord CV

El Servei de Benestar Social i Integració de l’Ajuntament de València a través de les subvencions per al desenvolupament de projectes d’intervenció en l’àmbit de l’acció social a la ciutat de València ha concedit a Fesord CV la quantia de 12.532 € per a l’execució de:

«Programa d’intervenció social per al foment de la inclusió social de les persones sordes vulnerables».

En el marc d’aquest projecte Fesord CV du a terme:

  • Atenció a persones sordes de la localitat de València
  • Mediació comunicativa amb els serveis socials de la ciutat de València
  • Atenció a professionals
  • Formació a persones sordes vulnerables. Digitalització del sector. Tallers de signatura digital i
  • formació per a dones sordes en situació de desigualtat