96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’Atenció a persones sordes finançada per l’IPRF

Un any més, gràcies a les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana atorgades per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana; en 2020 *Fesord durà a terme els següents programes:

  • ADECOSOR (Agent de desenvolupament de la comunitat sorda)
  • Atenció a l’entorn de les persones sordes per a la seua integració soci-familiar
  • Programa d’envelliment actiu per a persones sordes majors de la Comunitat Valenciana
  • Atenció integral a joventut sorda
A més ha finançat el ‘Programa d’accessibilitat a la comunicació i a la videoasistència per a persones sordes’ que permetrà l’adquisició de diferents equipaments.