96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Programa d’Ajuda mútua a persones sordes i les seues famílies per a millorar la qualitat la seua qualitat de vida en l’àmbit i serveis sanitaris

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través dels ‘Programes d’Ajuda Mútua i Autoajuda relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels pacients i les pacients de la Comunitat Valenciana a atorgat a Fesord la quantia de 101.206 euros per a l’execució del projecte: Programa d’Ajuda Mutual a persones sordes i famílies sordes amb membres sords. Suport psicològic, rehabilitació i acompanyament sanitari al/la pacient sa/.

La finalitat del projecte és oferir un programa d’ajuda i autoajuda accessible i adaptat a pacients sord/as, siguen persones sordes o famílies amb membres sords, en situació de vulnerabilitat sanitària, acceptació del procés de la sordesa i les seues conseqüències i accés a emergències sanitàries.

ACCIONS que es duen a terme:

  • Atenció i assessorament psicològicli
  • Intervenció psicosocialli
  • Intervenció logopèdicali
  • Intervenció ecològica en l’entorn familiar i /o habitual del xiquet/a sord/a
  • Acompanyament telemàtic en emergències sanitàries del pacient sord/a