96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Day

enero 15, 2021
Fundación once
15
Ene

Fundació ONCE dóna suport a l’atenció a persones i famílies sordes

Fundació Fesord CV contínua amb l’atenció i intervenció amb persones sordes i famílies amb membres sords gràcies al finançament de la Fundació ONCE. Aquest projecte dóna resposta a la demanda social que ve des d’una doble vessant, d’una banda, a nivell institucional, des dels serveis socials o altres serveis d’atenció a la ciutadania on les...
15
Ene

Fundació ONCE impulsa l’accessibilitat i la reconstrucció del moviment associatiu

Un any més la Fundació ONCE aposta per les persones sordes a través del projecte “Impuls i reconstrucció estructural de Fesord CV i el seu moviment associatiu”.Aquest programa aposta per l’accessibilitat universal per a tota la ciutadania sorda, especialment en aquest any 2020, on les barreres comunicatives s’han fet encara més patents, relegant a un...