96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Atenció integral a persones sordes

GVA Igualtat

Un any més, en el marc de Programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit una ajuda a la Fundació Fesord CV.

L’ajuda rebuda al “Programa d’atenció integral a persones sordes 2020” ha comportat continuar atenent les demandes i donant resposta a les necessitats plantejades per les persones sordes que s’han acostat a la nostra entitat, tant a través d’intervencions individuals com d’accions grupals. En el marc d’aquest programa també s’ha treballat per l’adaptació de tota la informació relativa al COVID-19 i s’ha continuat promocionant i coordinant l’ensenyament de la llengua de signes, així com la inclusió d’ella en més espais públics. Un altre vessant cobert per aquest programa és el voluntariat per i per a les persones sordes, fomentant entre aquest col·lectiu la seua participació com a persones voluntàries en benefici de sectors més vulnerables de persones sordes com són la infància, persones sordes amb discapacitat afegida o persones sordes majors.