96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Atenció a persones sordes de municipis de València

L’Excma. Diputació Provincial de València ha finançat el programa “Atenció social especialitzada a persones sordes en municipis de València” de la Fundació Fesord CV amb 19.875,35 € en el marc Projectes específics d’entitats privades d’acció social de la província de València en l’exercici 2020.

La Fundació Fesord CV a través de el programa subvencionat per l’administració pública valenciana, dóna una atenció social i especialitzada a totes aquelles persones sordes residents en els municipis de la província de València d’una forma accessible, respectant la seua diversitat i confiant en la seua capacitat de decisió, desenvolupament i autonomia i d’aquesta manera donar suport a les possibilitats d’inserció social a nivell municipal.