96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Cap a la normalització lingüística del valencià entre les persones sordes

La renovació de l’acord signat entre Fesord CV i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per al foment del multilingüisme en l’àmbit social ens ha permés, de nou, durant 2020 progressar cap a la normalització lingüística del valencià i promoure el seu ús entre el col·lectiu de persones sordes, amb una dotació de 30.000 €.

Accions com la formació en valencià per a persones sordes i l’edició i elaboració de material divulgatiu es realitzen amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.