96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Conveni de col·laboració entre la CNSE i Fundació Fesord per a continuar l’atenció i garantir els drets bàsics a les persones sordes

La Fundació Fesord i la Confederació Estatal de Persones Sordes han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament i execució de la subvenció nominativa de 44.276,96 euros per a l’atenció a persones sordes en l’exercici dels seus drets bàsics concedida pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 l’any 2022.

La finalitat del projecte és fer possible que les persones sordes disposen dels serveis d’interpretació de llengua de signes per a aquelles gestions relacionades amb l’exercici dels drets bàsics de la ciutadania i, en concret, de les persones sordes, possibilitant, igualment, que l’Administració Pública puga comunicar-se amb les persones sordes quan exigisquen comunicar-se en la seua llengua.

ACCIONES que s’han dut a terme:

  • Presència d’intèrprets de llengua de signes en els serveis públics que siguen sol·licitats per les persones sordes
  • Servei de videointerpretación SVIsual en els serveis d’atenció a les persones sordes.