96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord i GVA Labora signen un conveni per a prestar els seus serveis en llengua de signes

Fesord CV i GVA Labora han signat un conveni perquè l’entitat dedicada a la cerca i foment de l’ocupació i la formació oferisca el seu suport a les persones sordes a través de l’ús de la llengua de signes en les accions de formació, així com la gestió d’ofertes, demandes i suport a la inserció dins de la programació de Labora desenvolupades durant l’any 2022. Les ajudes a l’empara d’aquest conveni corresponen a un import de 75.000 euros per a garantir que les persones amb diversitat funcional auditiva puguen accedir a la formació per a l’ocupació i impulsar les seues possibilitats d’inserció laboral. 

La participació en les accions formatives poden sol·licitar-se durant tot l’any 2022. D’aquesta manera, Labora al costat de Fesord CV reiteren el seu compromís amb la inclusió en condicions d’igualtat de les persones amb diversitat funcional i en risc d’exclusió social, garantint uns serveis inclusius i accessibles per a tota la ciutadania.