96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

El valencià, un dels grans propòsits de les persones sordes.

El repte d’acostar el valencià i la cultura valenciana a les persones sordes té, cada vegada, més seguidors.

Coincidint amb la finalització de la nostra 3a edició del curs de valencià dirigit a persones sordes, dins del marc de col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística en favor del foment del valencià, dues persones sordes a la ciutat de València i una a Gandia s’han presentat, dissabte passat, a les proves de nivell B2 organitzades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Gràcies a la col·laboració que FESORD manté amb aquesta institució, les persones sordes han pogut sol·licitar una sèrie d’adaptacions perquè la prova fora accessible.

Així, un any més, i previ informe individual realitzat per l’Escola de LS de Fundació Fesord, que determina les necessitats concretes de l’alumnat en cada cas, en aquesta ocasió permetent fer la prova en la seua àrea de comprensió i expressió escrites, i estructures lingüístiques, i quedant exempts/as de les parts auditiu-orals de la llengua.

Cada vegada són més les persones sordes que desitgen conéixer la llengua pròpia del territori en el qual viuen. La majoria de persones sordes han estat exemptes per obligació de l’assignatura de valencià en la seua etapa educativa, per tant, no han tingut contacte amb aquesta llengua. Ara no obstant això, és requisit indispensable per a accedir a la funció pública. Conscients d’aquesta situació, des de FESORD, i en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística ens vam posar a la feina per a oferir formació ateses les necessitats del col·lectiu i treballar per a aconseguir unes proves accessibles que donaren resposta a la diversitat del col·lectiu.

Oferim una formació de qualitat impartida per docents qualificats per a l’ensenyament del valencià, però sobretot, amb alt domini de llengua de signes, ja que és la llengua vehicular a l’aula. Enguany 16 alumnes i alumnes han format part dels nostres cursos realitzats a València i Alacant.

Esperem poder continuar oferint aquesta formació i que les persones sordes puguen conéixer la llengua, cultura i història del territori en el qual viuen. Perquè tant la llengua de signes com el valencià han sigut durant molt de temps llengües minoritàries i minoritzades i, que per tant, hem de cuidar i preservar.