96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord continua amb la promoció dels ODS de la mà de la Conselleria de Participació

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica dins de la partida de subvencions per la realització d’accions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de la Agenda 2030, en la Comunitat Valenciana ha otorgat al projecte de FESORD, “UN PAS ENDAVANT: ODS 2030 AL MOVIMENT ASSOCIATIU; EL CANVI QUE NECESSITEM” la quantia de 19.919 euros.

La finalitat del projecte és informar i sensibilitzar de forma accessible al moviment associatiu de Fesord CV de la importància de la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible de l´Agenda 2030 a la seua activitat diària en la associació.

Dins del projecte s’ han dut a terme les següents accions:

1.     Realitzar un guia dels recursos d´atenció directa i serveis que tenen les persones sordes a la seua població relacionades amb les ODS.

2.     Formació sobre actuacions d’ implantació de les ODS de la Agenda 2030 en les associacions i en la plantilla de treballadors/es de la Federació.

3.     Fer campanyes de sensibilització des de Fesord sobre les ODS.

4.     Fer difusió en les xarxes socials de Fesord de les accions que es duen a terme relacionades en les ODS.

5.     Orientar i donar ferramentes a les associacions per a poder adaptar i implementar les accions de les ODS.

Fesord Noticias