96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Conselleria d’Igualtat afavoreix la integració de les persones sordes en el mercat laboral a través de la Fundació Fesord

La Fundació Fesord continua treballant els Itineraris Integrats per a persones sordes en situació d’exclusió social. Gràcies a la quantia de 53.571,43 € rebuda per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La finalitat del projecte és millorar la inserció sociolaboral de persones sordes en situació o risc d’exclusió social, així com la participació activa en la cerca d’ocupació.

ACCIONS que s’han dut a terme:

  • Plantejament i elaboració dels itineraris individualitzats.
  • Acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat.
  • Disseny i desenvolupament de l’itinerari individualitzat: atenció i orientació o desenvolupament de competències bàsiques, conductuals i tècniques, orientació sociolaboral, desenvolupament de competències digitals, tutories individuals i/o col·lectives.
  • Intermediació sociolaboral.
  • Inserció en empreses.

Durant aquest any 2022 el programa ha donat l’oportunitat a 35 persones sordes per a millorar la seua situació formatiu-laboral. D’aquestes persones, 10 d’elles han millorat la seua situació gràcies a la participació en el programa aconseguint la inserció en el mercat laboral. Gràcies a aquesta subvenció s’ha pogut empoderar a nivell laboral a les persones sordes participants.