96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord CV i Fundació consoliden el seu esforç amb la consecució d’un nou certificat de qualitat que ha passat del 300+ al 400+

Fesord CV i Fundació consoliden el seu esforç amb la consecució d’un nou certificat de qualitat que ha passat del 300+ al 400+. El Reconeixement 400+ del Model EFQM d’Excel·lència Europea les converteix una de les poques organitzacions del tercer sector que compten amb aquest segell.

El Model EFQM l’únic segell internacional que reconeix la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de les organitzacions. Es tracta d’una valuosa eina que s’utilitza com a marc de referència per a mesurar i accelerar la transformació d’una organització, ja que permet descobrir punts forts i aprofitar
oportunitats de millora.

La Fesord CV i la seua Fundació han demostrat el seu avanç i compromís amb l’excel·lència en la gestió.
L’avaluació va tindre lloc a mitjan mes d’abril del 2023, on dos avaluadors externs van posar en valor el model que desenvolupen les nostres entitats, emparades per propòsit comú amb la Confederació Estatal de persones sordes (CNSE) i les seues Federacions autonòmiques.

La Fesord CV i la seua Fundació van presentar la seua proposta de valor, amb una estratègia compartida que defineix els principals objectius a aconseguir amb els nostres principals grups d’interés; les persones sordes, les associacions, les persones que formen part de les nostres entitats, la societat i els nostres proveïdors. No hi ha dubte que les nostres entitats tenen un valor afegit en ser gestionades per persones sordes amb una llarga trajectòria en la CV, que ofereix serveis i recursos especialitzats i innovadors. Garantint l’accessibilitat a la comunicació, així com l’ús i cura de la llengua de signes 400+ és el resultat de la millora en el camí que iniciem en el 2019 cap a l’Excel·lència i la Millora Contínua.