96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Tots els Espais LABORA tenen SVisual

Aquest dimarts vam oferir un xicotet taller de formació sobre el funcionament de la plataforma de SVisual per al personal de GVA Labora de les províncies de València i Castelló.

Fundació Fesord va guanyar, el mes de desembre passat, l’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei de vídeo-interpretació en els espais Labora de la Comunitat Valenciana. Una adjudicació que naix de la falta dels mitjans necessaris per part del mateix Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a oferir una atenció en igualtat de condicions a tota la ciutadania.
Des de la nostra entitat, i en pro que el col·lectiu de persones sordes tinga assegurada la seua accessibilitat a qualsevol servei públic, ha oferit aquest taller a través del qual, es va explicar en un primer bloc què és el col·lectiu de persones sordes i la seua heterogeneïtat, així com la llengua de signes i recursos bàsics de comunicació. Després d’aquesta part de caràcter social, va tindre lloc la formació més tècnica en la qual es va presentar el servei SVisual i el seu funcionament, que va finalitzar amb un exercici pràctic d’una atenció en viu a una persona sorda.

Un taller que es repetirà la setmana vinent per a l’equip de professionals de Labora de la província d’Alacant.