96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’IRPF recolza els projectes i activitats de Fesord CV

La recaptació durant l’any 2021, recollida en la casella marcada X Solidària, ha permés a *Fesord CV dur a terme els següents projectes durant l’any 2022:

  • Intervenció Ecològica amb Famílies i Infància Sorda: La finalitat del qual és realitzar una intervenció en l’entorn familiar per a millorar situacions de vulnerabilitat causades per la nova normalitat i la crisi sanitària.
  • Un projecte en el qual s’ha realitzat: difusió informació interés públic adaptada a persones sordes; escola de famílies; atenció i dinamització en la llar virtual; oci i temps lliure; suport emocional i respirs familiars; suport escolar-familiar.
  • Envelliment Actiu, Vídeoasistencia i Digitalització dirigida a persones majors sordes de la CV (Vidasor): Aquest projecte té com a objectiu proporcionar assistència social accessible a les persones sordes majors per a evitar la discriminació social i l’exclusió, afavorint la inclusió social i sanitària del sector través d’accions per a l’envelliment actiu adaptades a les seues necessitats i a la situació actual de crisi sanitària.
  • En aquest projecte Fesord CV ha realitzat: informació i comunicació accessible notícies interés soci sanitari; formació autonomia digital persones majors; activitats en línia envelliment actiu; acompanyament virtual / presencial; formació voluntariat.
  • Joventut sorda activa i empoderada: Assegurar la proactivitat i l’apoderament de la joventut sorda en tota la seua diversitat, a través de polítiques que permeten l’exercici dels seus drets en condicions d’accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats.
  • Dins del programa s’ha dut a terme: Activitats formatives, divulgatives i d’animació juvenil; activitats d’inserció social i laboral de la joventut sorda; activitats per a enfortir els drets de la joventut, millorar les seues capacitats i reduir la seua vulnerabilitat.
  • Espai d’Informació i Assessorament a Dones Sordes en situació de violència de gènere (Espai Donasord): Oferir un espai valencià d’informació i assessorament a dones sordes en situació de violència de gènere.
  • Per a això s’ha realitzat: Informació i assessorament; informació accessible sobre igualtat de gènere, recursos ajudes; acompanyament i mediació; assessorament a equips professionals d’atenció a la dona; assessorament al moviment associatiu de persones sordes de la Comunitat Valenciana; difusió i creació de materials relacionats amb violència de gènere en la comunitat sorda.
  • La quantitat total subvencionada per a desenvolupar aquests programes és 37.453,27

Es preveu que gràcies al desenvolupament d’aquests programes es podran beneficiar aproximadament unes 800 persones sordes i famílies, pertanyents a sectors més vulnerables dins del col·lectiu com són: Infància sorda, majors sords, joventut sorda i dona sorda al llarg de tota la Comunitat Valenciana.