96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació Fesord i la Conselleria de Sanitat realitzen programes d’ajuda per a millorar la qualitat de vida dels pacients a la Comunitat Valenciana

Fundació Fesord CV i la Conselleria de Sanitat a través del Programa d’Ajuda Mútua a Persones Sordes i Famílies amb Membres Sords. Suport Psicològic, Rehabilitació i Acompanyament Sanitari al/la pacient sa/a i amb la quantia atorgada de 101.206 euros ha realitzat un programa d’ajuda i autoajuda accessible i adaptat a pacients sord/as, siguen persones sordes o famílies amb membres sords, en situació de vulnerabilitat sanitària per a acceptar el procés de la sordesa i les seues conseqüències i permetre l’accés a emergències sanitàries.

ACCIONS que es duen a terme:

  • Atenció i assessorament psicològic
  • Intervenció psicosocial
  • Intervenció logopèdica
  • Intervenció ecològica en l’entorn familiar i /o habitual del xiquet/a sord/a
  • Acompanyament telemàtic en emergències sanitàries del pacient sord/a
GVA Conselleria Sanitat