96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació ONCE impulsa la digitalització i la reconstrucció social del moviment associatiu

Fundación once

Fesord

La Fundació ONCE aposta de nou per les persones sordes a través del projecte “Impuls a la digitalització i reconstrucció social de *Fesord CV i el seu moviment associatiu”.

Aquest programa aposta per la digitalització de les persones sordes i del moviment associatiu, així com la reconstrucció social del moviment associatiu; 2021 és un any de valoracions després de la pandèmia, anàlisi i unió davant la difícil situació viscuda per la bretxa digital i per les associacions de persones sordes.

Al treball de reestructuració i enfortiment del moviment associatiu, s’uneix l’adaptació de la informació i la lluita per una accessibilitat real, tots ells, eixos d’aquest programa.