96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Fundació Fesord compta amb el suport de l’IRPF

Durant 2021, la Fundació Fesord CV a través de les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana; està duent a terme tres programes:

SAPS: ATENCIÓ ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA l que busca aconseguir la plena inclusió i participació social de les persones sordes, especialment en el cas d’aquells sectors poblacionals més vulnerables, erradicant les causes de la seua exclusió social i afavorint la seua autonomia personal a través de la mediació amb el sistema públic d’atenció social.

ITINERARIS INTEGRATS per a millorar les possibilitats d’inserció soci-laboral d’un col·lectiu de persones sordes que classifiquem de «difícil inserció» laboral donades les seues característiques personals, formació, experiència laboral, les seues habilitats socials i la situació de crisi laboral actual.

«ACOMPANYA’LS»- PROGRAMA DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT SOCIAL EN EL COL·LECTIU DE PERSONES SORDES, foment i formació del voluntariat en les accions que es realitzen amb col·lectius més vulnerables de persones sordes.

També ha rebut ajuda per a l’ADAPTACIÓ DE L’ATENCIÓ A PERSONES SORDES I LES SEUES FAMÍLIES EN LA NOVA NORMALITAT, per a oferir una atenció virtual i presencial adaptada a les circumstància de la «nova normalitat» en tots els nostres serveis i programes.

Tot això no seria possible sense l’ajuda de 65.605,77 € rebuda per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.