96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral

En el nostre projecte d’Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones sordes en situació o risc d’exclusió social treballem per a aconseguir millorar les possibilitats d’inserció soci laboral d’un col·lectiu de persones sordes que classifiquem de difícil inserció laboral donades les seues característiques personals i la seua situació davant la crisi sanitària actual.

Aquest projecte és finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusiva de la Generalitat Valenciana amb 53.571,43 € en el marc de les subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social per a l’exercici 2021.

Este proyecto está financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva de la Generalitat Valenciana con 53.571,43 € en el marco de las subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2021.

Esta iniciativa que llevamos a cabo está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.