96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Llengua de signes en l’IVAF-Luis Fortich gràcies a la Diputació de València

Fesord Noticias

Fesord CV compta amb un conveni de col·laboració amb la Diputació provincial de València per a dur a terme el projecte d’inclusió de la llengua de signes en els nivells d’educació infantil, primària i educació especial del *CEIP Luis *Fortich-IVAF en 2021.

Aquest projecte inclou un conjunt d’actuacions per a la inclusió de la llengua de signes en diferents nivells del sistema educatiu, desenvolupades per professionals altament qualificats especialistes en llengua de signes, que comprenen la formació específica i progressiva de l’alumnat, tant sord com oïdor, en l’adquisició d’aquesta

llengua, el suport i la mediació comunicativa de l’alumnat sord que permeta la seua participació a l’aula, contribuint a millorar la seua autoestima i socialització, així com tasques de sensibilització, dirigides a l’alumnat oïdor i el professorat del centre, amb l’objectiu de crear un entorn accessible, divers i saludable que afavorisca la inclusió

L’aportació econòmica de la Diputació provincial de València per al desenvolupament del present conveni ascendeix a 18.000,00 €.