96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Itineraris integrats

GVA Igualtat

En el nostre projecte d’Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones sordes en situació de risc o exclusió social treballem per a aconseguir millorar les possibilitats d’inserció soci laboral d’un col·lectiu de persones sordes que classifiquem de difícil inserció laboral donades les seues característiques personals i la seua situació davant la crisi sanitària actual.

Aquest projecte compta amb la innovació social de l’ús de les noves tecnologies, fomentant l’ús de plataformes tecnològiques: SVIsual; canals de comunicació tant individuals com col·lectius que faciliten la videollamada o videoconferència; plataformes de videoasistencia dirigides a dona sorda en concret el projecte ALBA.

També es duran a terme derivacions als serveis específics d’atenció psicològica, proporcionant així una atenció integral, si es considera necessari.

Aquest projecte és finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusiva de la Generalitat Valenciana amb 53.571,43 € en el marc de les subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social per a l’exercici 2020.

Aquesta iniciativa que duem a terme està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.