96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Nou servei de whatsapp COVID-19

Des de Fesord hem apostat per una informació directa sobre totes les novetats del COVID-19 en llengua de signes des del primer dia.

Ara, a més, oferim un nou canal de comunicació a través de WhatsApp, directe al teu mòbil i gratuït, per a rebre tota la informació del COVID-19 en llengua de signes.

PASSOS A SEGUIR PER A DONAR-SE D’ALTA EN EL SERVEI:

  1. Guarda en l’agenda del teu mòbil el telèfon 640 64 52 82..
  2. Envia un missatge de whatsapp a aquest mateix contacte amb la paraula ALTA.
  3. Rebràs un missatge explicant la política de privacitat del servei. Per motius legals, hauràs de contestar indicant si l’acceptes amb “Si + nom i cognoms” o “No”. En cas afirmatiu, seràs subscrit al més aviat possible.

NORMES DE FUNCIONAMENT WHASTAPP FESORD

  • Fesord és l’administradora del servei de WhatsApp informatiu.
  • Tant el servei com l’alta en la llista de distribució de Fesord són gratuïts.
  • El servei de WhatsApp Fesord és un canal de comunicació unidireccional, per la qual cosa els i les usuàries NO han de respondre als missatges enviats per Fesord.
  • En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades, que procedeixen directament de l’interessat, seran recollits sota la responsabilitat de Fesord, amb la finalitat de «Gestionar el servei d’informació a persones sordes mitjançant WhatsApp». La base legal que ens permet tractar les seves dades és Art. 6.1.a consentiment explícit de l’interessat i Art 6.1.e del RGPD: Compliment d’una missió d’interès públic. No es preveuen cessions de dades, excepte els exigits legalment.
  • Les dades de caràcter personal es conservaran mentre que l’o la usuària no es doni de baixa del servei.
  • Pot donar-se de baixa del servei enviant un missatge de whatsapp al mateix número amb la paraula «BAIXA» i, en un termini màxim de 72 hores, se li esborrarà de la llista de distribució.
  • Vostè es compromet a notificar qualsevol variació en les dades facilitades, especialment, en cas de canvi de número de telèfon mòbil.