96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Diputació de València dona suport als programes d’igualtat en la diversitat

En el marc de Programes o projectes en matèria d’igualtat en la diversitat, la Diputació de València ha concedit una ajuda total de 7.153,39 € € a la Fundació Fesord CV.

En el marc d’aquesta subvenció la Fundació Fesord CV ha desenvolupat els següents programes durant 2021:

Programa d’inclusió de persones migrants «Persones sordes migrants, apropem-els» – 3.313,02 €

Programa d’igualtat de tracte i la no discriminació «Persones sordes, ens escortes?» – 3.840,37 €

  • Conveni de Col·laboració per a la gestió d’un servei integral de mediació social per a persones sordes – Ajuntament d’Elda (26/10)

 

Conveni amb l’Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda

Fesord CV compta amb un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda per a la implantació i gestió d’un servei integral de mediació social per a persones sordes.

Aquest conveni pretén:

  • Potenciar la descentralització municipal de serveis específics dirigits a l’atenció de persones sordes i entorn.
  • Facilitar la supressió de les barreres de comunicació que afecten les persones sordes i l’accés als recursos municipals.
  • Fomentar la iniciativa social i el moviment associatiu de les persones sordes.
  • Vetlar per la correcta implantació de la llengua de signes en les institucions municipals segons es desprén de la recent llei sobre el reconeixement de la llengua de signes i els mitjans de suport a la comunicació oral.
  • L’aportació econòmica de l’Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda per al desenvolupament del present conveni ascendeix a 13.588,00 €, amb el següent desglossament:

 

Mediació Social a persones sordes – 8.780,30 €

Coordinació Servei de Mediació – 1.270,94 €

ADECOSOR- Agent de desenvolupament de la comunitat sorda – 3.536,76