96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Programa d’intervenció social per al foment de la inclusió social de les persones sordes vulnerables

Fesord Noticias

El Servei de Benestar Social i Integració proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d’intervenció en l’àmbit de l’acció social en el municipi de València per a l’any 2021.

Va ser aprovat en 2021, però l’execució ho estem fent ara de gener de 2022 a desembre de 2022.

Accions que s’estan executant:

– Atenció a persones sordes de la localitat de València.

– Mediació comunicativa amb els serveis socials de la ciutat de València.

– Atenció a professionals

– Formació a persones sordes vulnerables. Digitalització del sector. Tallers de signatura digital, formació per a dones sordes en situació de desigualtat.

Quantia: FESORD Federació, CIF G46131801, import 12.532 € per al projecte: “Programa d’intervenció social per al foment de la inclusió social de les persones sordes vulnerables”.