96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Labora i Fesord continuen en la concreció de línies d’actuació en matèria d’ocupació i formació

Amparo Minguet es va reunir amb el Secretari Autonòmic d’Ocupació i la Directora General de Planificació i Serveis, Enric Nomdedéu i Eva Hernández, per a analitzar i millorar el servei de videointerpretació SVisual en les 55 oficines LABORA de la Comunitat Valenciana.

Des de la Conselleria ens asseguren que la continuïtat del servei està garantida per al 2020 i que a més volen solucionar els possibles inconvenients sorgits, la millora de la formació del personal d’atenció de LABORA, la senyalística i la difusió per a totes les persones sordes de la Comunitat Valenciana.

Recordem que el servei SVisual garanteix la comunicació per a persones sordes siguen usuàries o no de la llengua de signes, a través del signat en directe i del vídeochat en temps real.

Així mateix en la reunió es van analitzar altres qüestions referents a la millora de l’accés de les persones sordes desocupades a la formació per a l’ocupació finançada per LABORA o en persones sordes ja actives que tenen dret a participar en la formació contínua organitzada per les seues empreses, en els mateixos termes que la resta de la plantilla. Tot això, passa per una major sensibilització en tots els nivells i per la millora del finançament per a garantir aquesta accessibilitat i l’obligatorietat d’aquesta.

Un altre dels temes que preocupa a Fesord i que traslladem al Secretari Autonòmic és l’optimització de l’oferta laboral per a les persones sordes que a vegades es veta pel desconeixement de la seua capacitat per a desenvolupar treballs que es qualifiquen com “de risc” per a una persona que no té audició, alguna cosa que no s’explica en certs llocs de treball i que entenem, es deu més al prejudici i desconeixement.

Totes aquestes línies de treball són les que es van plantejar en la reunió. Un compromís seriós per continuar avançant, no solament en la inclusió social, sinó també en la inclusió laboral de les persones sordes.