96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’IRPF continua recolzant els projectes de Fesord CV

La recaptació durant l’any 2021, recollida en la casella marcada X Solidària, ha permés gràcies a l’assignació econòmica de 64.797,71 euros que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques ha donat a *Fesord CV per a dur a terme els següents projectes durant l’any 2022:

o SAPS: ATENCIÓ ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: Aconseguir la plena inclusió i participació social de les persones sordes, especialment en el cas d’aquells sectors poblacionals més vulnerables, erradicant les causes de la seua exclusió social i afavorint la seua autonomia personal a través de la mediació amb el sistema públic d’atenció social.

o PROGRAMA D’APODERAMENT LABORAL PER A PERSONES SORDES VULNERABLES: Oferir un espai accessible a les persones sordes en situació de desocupació o millora d’ocupació que fomente el seu apoderament laboral i la seua autonomia personal i social, gràcies a les noves tecnologies, perquè puguen realitzar una cerca d’ocupació personalitzada adaptada a les seues necessitats i objectius professionals.

o «ACOMPANYA’LS»- PROGRAMA DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT SOCIAL EN EL COL·LECTIU DE PERSONES SORDES: Sensibilitzar, fomentar i formar a persones voluntàries sordes i oïdores en la participació en accions de suport i acompanyament a persones sordes en situació de soledat i vulnerabilitat.

o EQUIPAMENT: MILLORA DE L’EQUIPAMENT DE LES UNITATS D’ATENCIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN ELS PROGRAMES D’INTERVENCIÓ PER A PERSONES SORDES: Millorar l’atenció i intervenció que s’ofereix a les persones sordes i famílies que són usuaris/as dels programes i serveis de l’entitat. Enguany s’ha beneficiat la zona d’Alcoi i Comarca i s’ha adquirit equipament per a modernitzar la seu des d’on s’ofereix atenció a persones sordes a la comarca. També s’ha adquirit equipament per a reforçar en servei d’atenció a famílies amb membres sords de l’entitat.