96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació ONCE recolza els projectes de FESORD CV per a l’atenció especialitzada a persones sordes i les seues famílies

FESORD CV gràcies a l’assignació econòmica de 44.545,47 euros que Fundació ONCE li ha atorgat ha dut a terme el programa SAPS: ATENCIÓ ESPECIALITZADA PER A PERSONES SORDES
I FAMÍLIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Un programa que té com a objectiu aconseguir la plena inclusió i participació social de les
persones sordes, especialment en el cas d’aquells sectors poblacionals més vulnerables, erradicant les causes de la seua exclusió social i afavorint la seua autonomia personal a través de la mediació amb el sistema públic d’atenció social.

ACCIONS que s’han dut a terme sobre tres pilars bàsics la prevenció, la detecció i la mediació en la intervenció.

  • Intervenció individual i grupal a persones sordes: s’han *realizadomás de 500 atencions i atés aproximadament 175 persones sordes, realitzant més de 60 mediacions comunicatives. La majoria de persones sorda ateses estan en situació de bretxa digital o de vulnerabilitat. I s’han atés al llarg de tot el territori valencià.
  • Intervenció familiar: A nivell familiar s’han atés 50 famílies que han necessitat orientació o intervenció del nostre servei d’atenció a famílies amb membres sords.
  • Intervenció amb professionals: A nivell de professionals, s’han tractat amb professionals de diferents entitats, tant socials, com a educatives o sanitàries. A totes elles se’ls ha atés, orientat i en cas de necessitat se’ls ha derivat a altres centres o entitats del tercer sector.