96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Llengua de signes en l’IVAF-Luis Fortich gràcies a la Diputació de València

Fesord CV compta amb un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València per a dur a terme el projecte d’inclusió de la llengua de signes en els nivells d’educació infantil, primària i educació especial del CEIP Luis Fortich-IVAF durant l’any 2022.

Gràcies a la quantia de 18.000 euros rebuda per la institució valenciana es duen a terme les següents accions:

  • Llengua de signes en Ed. Infantil Llengua de signes a les aules de Ed.Especial
  • Llengua de signes a les aules de Primària
  • Tasques de sensibilització

La finalitat del projecte és impulsar el ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema educatiu, defensant la implantació d’una opció educativa bilingüe intermodal (llengua de signes-llengua oral) en la Comunitat Valenciana.

Federación CV