96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

El IMSSE Elda i Fesord treballen per a implantar i gestionar un servei integral de mediació social per a persones sordes

El *IMSSE Elda, Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Elda ha signat un Conveni de col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana per a la implantació i gestió d’un servei integral de mediació social per a persones sordes. D’aquesta manera es pretén potenciar la descentralització municipal de serveis específics dirigits a l’atenció de persones sordes i el seu entorn.

La quantia del conveni ha ascendit a 13.608,00€.

ACCIONS REALITZADES:

  • Atenció integral en tots els àmbits a usuaris/as, famílies i professionals.
  • Coordinació i assessorament a professionals vinculats a les persones sordes.
  • Derivació a centres d’atenció social i altres recursos. Seguiment.
  • Accions col·lectives d’informació i sensibilització social
  • Gestió de subvencions i planificació en programes de treball
  • Promoció d’activitats de convivència, oci i temps lliure, així com de cooperació.
  • Suport a representants de l’associació.
  • Suport a la formació i intermediació laboral.
  • Facilitar l’accés al comunicatiu a les persones sordes en l’àmbit municipal