96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Programa de Cooperació Social: Enfortiment de la participació i reconstrucció social de Fesord CV i el seu moviment associatiu

JOVENTUT SORDA ACTIVA I EMPODERADA que aposta per una atenció a joventut sorda, incloent orientació, assessorament i formació especialitzada.

ESPAI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A DONES SORDES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE(ESPAIDONASORD), espai valencià d’informació i assessorament a dones sordes en situació de violència de gènere.

Tot això no seria possible sense l’ajuda de 35.879,84 € rebuda per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.