96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Última sessió del Consell de Participació Ciutadana 2018

Consejo Participación

Carolina Galiana va estar present en la V Sessió del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

En aquesta ocasió es va presentar l’avantprojecte de Llei del Govern Obert, així com el portal de Participació de la GVA, un canal obert a la ciutadania per donar-los veu als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

Gràcies al suport del moviment associatiu de Fesord CV, la nostra entitat està representada en aquest Consell per donar protagonisme a la participació directa de les entitats de persones sordes tenint en compte la seua diversitat lingüística i cultural.

La nostra presència als espais públics i socials és fonamental per donar-li protagonisme al nostre moviment associatiu i que siguen les pròpies persones sordes les que transmetem les nostres necessitats i les mesures a implementar en la societat valenciana.