96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord CV és membre del Consell Social de les Llengües constituït el 23 de novembre

Consell Social Llengües

Hui, 23 de novembre de 2018, s’ha constituït el Consell Social de les Llengües, òrgan assessor del Consell en matèria lingüística.

El Consell Social de les Llengües, és un òrgan de participació social, estudi i assessorament en matèria de política lingüística del Consell, adscrit al departament amb competències en matèria de política lingüística.

Des de sempre Fesord CV i el seu moviment associatiu han defensat i protegit l’ús de les llengües de signes com un dret fonamental propi de la diversitat lingüística de la nostra societat.

Tenint en compte aquesta diversitat lingüística de la Comunitat Valenciana entre la qual s’inclou la llengua de signes, tal com s’exposa a l’article 13.4a del nostre Estatut d’Autonomia: «La Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes que serà objecte d’ensenyament, protecció i respecte». En aquest sentit, des de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport i, a proposta de la Direcció general de política lingüística, Fesord CV és membre d’aquest Consell tal com es va fer públic en el DECRET 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell Social de les Llengües, condició que actualment ostenta la Sra. Empar Minguet Soto.

Per a Fesord CV i tot el seu moviment associatiu és un orgull formar part del Consell Social de les Llengües i que per fí se li atorgue, a la llengua de signes, l’estatuts lingüístic que es mereix, i no un enfocament exclusivament basat en l’accessibilitat.

A l’acte de constitució celebrat al Monestir de Santa Maria de la Valldigna s’han donat cita tots els membres que el componen, presidits pel President de la Generalitat, Ximo Puig.