96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Voluntariat per i per a persones sordes

En 2019, el Voluntariat de la Fundació Fesord segueix avant gràcies a les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana dóna suport al voluntariat per a i per les persones sordes, concedint un ajuda al programa que inclou accions de voluntariat en comunitat sorda, especialment amb els següents col·lectius: infància, joventut, persones majors, persones sordcegues i persones amb diversitat funcional. A través d’aquest programa ha pogut oferir-se un acompanyament comunicatiu que ha facilitat la seua participació i la seua dinamització social.
Aquest programa de voluntariat es basa en el compromís social de les persones voluntàries, persones sordes i oïdores que presten el seu temps a altres persones.
Si vols formar part del nostre voluntariat, pots veure tota la informació en l’apartat de la nostra web.