96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Als coles!

Gràcies l’acord subscrit amb l’Oficina Municipal d’Atenció a la Discapacitat (OMAD) de l’Ajuntament de València amb la Fundació Fesord CV comença la campanya de sensibilització en centres escolars de la ciutat de València per a acostar la idiosincràsia de les persones sordes i la llengua de signes a l’alumnat. Aquesta campanya s’inicia en aquest mes d’octubre i finalitzarà el desembre vinent.

L’equip d’especialistes de llengua de signes són professionals sords que a més d’ensenyar aquesta llengua, transmeten cultura i sentir de les persones sordes.


     

En l’actualitat, la CNSE té censats 335 especialistes en llengua de signes, una figura professional que s’inclou en el Catàleg Nacional d’Ocupacions (CNO-2011) i que fa més de 25 anys formen en aquesta llengua en diferents àmbits, també a l’escola.

Els i les Especialistes en LS reclamen major visibilitat i reconeixement de la seua labor, ja que a més de transmetre la llengua i cultura de la comunitat sorda, vetlen per un ensenyament de qualitat.